Belangrijke mededelingen

Wens je snel op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen van je kind? Dan is gimme de oplossing. Vraag ernaar!

Ons schoolfeest is verschoven naar zaterdag 27 april 2019. Gelieve aan te passen in elke kalender. Meer info volgt later.

Hoe verloopt ons bouwproject? Zie bij 'accenten' en 'bouwproject'.

Hier kan je ons huidig privacybeleidsplan volgen.